Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Uchwała ZO PZW w Przemyślu nr 16/2021 z dnia 14 października 2021r. w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2022 roku oraz podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

Komunikaty | 2021-12-27 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

Uchwała ZO PZW w Przemyślu nr 16/2021 z dnia 14 października 2022r.

w sprawie składek okręgowych, opłat i innych świadczeń członkowskich w 2021 roku oraz

podstawowych informacji o zakresie ich stosowania.

Zał. nr 1 do Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2021 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.

Uchwała Nr 220/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2022 - wpisowe członka uczestnika

 

 

 

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

w 2022 r.

 

Lp

Treść

Wysokość kwotowa

w złotych

1.

Składka członkowska

100,-

2.

Składka członkowska ulgowa

1) młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,

2) członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW

3) mężczyźni od 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

4) kobiety od 60 roku życia , pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego powyżej 10 lat

 

50,-

3.

Składka członkowska ulgowa

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

25,-

4.

Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW

 

25,-

0,-

5.

Legitymacja członkowska

5,-

 

Uwaga:

 

1.Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.

2. Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka.

 

 

 

 

Zał. nr 2 do Uchwała nr 361/IX/2021 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 18 września 2021 r. w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2022 r.

Uchwała Nr 220/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składki członkowskiej na rok 2022 - wpisowe członka uczestnika

 

 

 

ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2022 r.

 

 

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.

 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowi ska uiszcza młodzież do lat 16. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.

 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.

 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.

 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
  i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.

 7. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym ukoń- czono określony wiek.

 8. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.

 9. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

  W oparciu o §46 ust. 8 Statutu PZW oraz w oparciu o uchwałę Zarządu Okręgu nr 16/2021 z 1 października 2021r. ustalono następujące wysokości składek okręgowych i opłat jak również wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską – obowiązujące w 2022r.

 

Załącznik Nr 3

do uchwały nr 16/2021 Zarządu Okręgu

PZW w Przemyślu z dnia 14.10.2021 r.

 

Składki i opłaty za egzamin na kartę wędkarską w 2022 r.

 

Lp.

Wysokość

Zakres

 

1.

 

240

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna

(tzw. górska-100%)

Na wszystkie wody ogólnie dostępne - wszystkimi metodami

 

2

 

230

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. górska-100%)

Rezygnacja ze środków pływających

3

 

120

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna – ulgowa

(tzw. górska-ulgowa 50%)

Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

 

4

 

 

115

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna ulgowa (tzw. górska-ulgowa 50%)

Rezygnacja ze środków pływających.

 

5

 

50

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna uczestnik Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia. Upoważnia do wędkowania w całym kraju na dwie wędki.

5.1

Bezpłatnie

W 2021 roku nowo wstępujący członkowie uczestnicy są zwolnieni z wszelkich opłat poza składką członkowską w kwocie 25 zł + 1 zł na ubezpieczenie – upoważnia tylko do wędkowania na terenie Okręgu PZW Przemyśl na jedną wędkę.

 

6

 

0

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód pełna ulgowa (odznaczeni złotą odznaką z wieńcami)

Wszystkie metody wraz ze środkami pływającymi i wodami krainy pstrąga i lipienia

 

 

 

7.

180

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 100%).

Wszystkie metody i środki pływające Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

8.

90

Składka roczna na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna (tzw. wody nizinne 50%).

Wszystkie metody i środki pływające. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

 

9.

 

170

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. wody nizinne 100%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

10.

85

Składka na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna

(tzw. wody nizinne 50%).

Bez środków pływających. Łowienie tylko na wodach, poza krainą pstrąga i lipienia z brzegu lub lodu.

11

10

Składka uzupełniająca do składki rocznej niepełnej - zbiorniki

12.

60

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 100% Do składki 180 zł.

12A

70

Składka uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia do składki 170 zł,

13.

30

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 50% do składki za 90 zł,

13A

35

Uzupełniająca na wody krainy pstrąga i lipienia – 50% do składki 85 zł,

14.

10

Dotyczy dopłaty za środki pływające.

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Składki okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla członków PZW (wszystkie wody i metody również ze środków pływających)

30

-jednodniowa

60

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących)

100

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

 

16

 

 

Opłaty okresowe na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody otwarte dla niezrzeszonych i cudzoziemców (wszystkie wody i metody również ze środków pływających.)

50

-jednodniowa

100

-trzydniowa (dni kolejno po sobie następujących).

150

-siedmiodniowa (dni kolejno po sobie następujących)

 

17

 

450

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód pełna dla

niezrzeszonych i cudzoziemców - wszystkie wody i metody również ze środków pływających.

18

420

Roczna opłata na ochronę i zagospodarowanie wód niepełna dla niezrzeszonych i cudzoziemców – wszystkie wody i metody bez środków pływających

19

0

Egzamin na kartę wędkarską.

 

 

Załącznik Nr 4

do uchwały nr 16/2021 Zarządu Okręgu

PZW w Przemyślu z dnia 14.10.2021 r.

 

 

 1. Członkowie PZW odznaczeni „srebrną lub złotą odznaką PZW” a także mężczyźni, od 65 roku życia oraz zrzeszona w PZW młodzież szkolna i studencka w wieku od 16 do 24 lat - są uprawnieni do 50% ulgi w składce na zagospodarowanie i ochronę wód.

 2. Członkowie PZW odznaczeni „złotą odznaką z wieńcami PZW są zwolnieni z opłat na ochronę i zagospodarowanie wód.

 3. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z wnoszenia składki na zagospodarowanie i ochronę wód, natomiast winni opłacić składkę na ubezpieczenie w wysokości 1,- zł oraz pobrać zezwolenie na amatorski połów ryb uprawnionego do rybactwa w macierzystym kole.

 4. Wysokość jednej diety na 2022 rok dla osób pełniących funkcje społeczne z wyboru, wynosi 100,- zł (słownie: sto złotych)

 5. Wysokość diety dla skarbnika wynosi:

  - za sprzedane składki członkowskie, okręgowe i wpisowe – 4% wartości,

  - od każdej kwoty (10,- zł) z tytułu braku rejestru połowu – 1,- zł (jeden złoty)

  - Odpowiednie środki na ten cel winny być zaplanowane w budżecie Kół.

 6. Podział składki członkowskiej ustala się na poziomie: 10% ZG PZW, 50% dla Okręgu PZW i 40% dla Kół PZW.

 7. W dalszym ciągu do 30 kwietnia pobiera się opłatę sankcyjną w wysokości 10,- zł (słownie: dziesięć złotych) za brak rejestru. Po tym terminie nie pobiera się opłaty sankcyjnej, natomiast wędkarz płaci składkę wpisową.

 8. Opłaty składek okresowych można dokonać za pośrednictwem poczty lub banku na rachunek bankowy Okręgu PZW w Przemyślu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 oraz poprzez stronę https://pzwprzemysl.eparki.pl/

 

 

 

Uwagi i informacje o charakterze ogólnym.

 

 1. Uiszczona składka pełna na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłaty dla nie zrzeszonych upoważniają do wędkowania na wszystkich wodach ogólnie dostępnych.

 2. Z obowiązku posiadania karty wędkarskiej są zwolnione osoby w wieku do 14-tu lat i mogą one wędkować wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej kartę wędkarską, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności oraz cudzoziemcy tymczasowo przebywający w Polsce.

 3. Członkami- uczestnikami są osoby urodzone do dnia 01.01.2006r. i później- bez względu na dzień uiszczenia składki.

 4. Młodzież szkolna i studencka w przedziale wiekowym 16-24 lat, są to osoby urodzone w przedziale 01.01.1998r. – 31.12.2006r.

 5. Współmałżonek wędkujący w ramach wspólnego łowiska, musi posiadać kartę wędkarską oraz bezpłatne zezwolenie uprawnionego do rybactwa i może wędkować tylko w wodach nizinnych Okręgu PZW Przemyśl. ( nie dotyczy porozumienia z Okręgiem PZW Krosno)

 6. Echosondy wolno używać na wszystkich wodach Okręgu.

 7. Zakaz używania środków pływających, wywożenia zanęt i przynęt na wszystkich zbiornikach Okręgu będących w wykazie zawartym w „Zezwoleniu” z wyłączeniem zbiorników w Lublińcu Starym od 15 marca do 30 września, Radymnie, Ostrowie ZEK nr I, Duży zbiornik w Gniewczynie Łańcuckiej oraz Torkach na części PZW

 8. Zakaz wędkowania ze środków pływających od kalendarzowego zachodu słońca do kalendarzowego wschodu.

 9. Na zbiorniku Lubliniec Stary obowiązuje od 01.01.2020r zakaz przebywania na wyspach oraz zakaz połowu z wysp a także zakaz brodzenia od 15 marca do 30 września

 10. Na zbiorniku nr 3 w Ostrowie k/Przemyśla połów dozwolony od strony północnej, zakaz połowu ryb od strony kopalni.

 11. Udział w zawodach wędkarskich należy odnotowywać w rejestrze połowów jako wejście na łowisko.

 12. Skarbnicy Kół zobowiązani są do przedkładania „Rejestrów połowu” wraz z „Rozliczeniem przyjętych wpłat”. Jeżeli przy rozliczeniu brakuje „Rejestru połowu” lub wpłaty za brak rejestru, to kwotą 10 zł zostanie obciążony skarbnik za każdy brakujący rejestr.

 13. Obowiązuje opłata za wydanie rejestru połowu PZW Krosno w wysokości 5 zł.

 14. Na 2022 rok obowiązują trzy porozumienia (szczegóły na stronie internetowej Okręgu):

 • z Okręgiem PZW Krosnobezpłatnie i dotyczy wyłącznie uprawnienia do wędkowania przez członków Okręgu przemyskiego na wszystkich obwodach rybackich Okręgu Krosno odpowiednio do wniesionych składek przez Członków umawiających się Okręgów.

  Wędkarze Okręgu Krosno mogą wędkować na wszystkich wodach Okręgu Przemyśl w zależności od posiadanych uprawnień.

Porozumienie nie dotyczy łowisk specjalnych i komercyjnych.

 • z Okręgiem PZW Zamość – bezpłatnie i dotyczy tzw. „wód granicznych” tzn. wędkarze stowarzyszeni w Okręgu przemyskim mogą wędkować na części obwodu rybackiego Tanew nr 1 będącego na terenie Województwa podkarpackiego.

Wędkarze stowarzyszeni w Okręgu Zamość mogą łowić na części rzeki Wirowa w granicach Województwa lubelskiego.

 • Z Okręgiem PZW Rzeszów – bezpłatnie - na podstawie zawartego porozumienia od dnia 01.01.2019r. udostępniono trzy zbiorniki wodne, w tym jeden „No Kill” (bez możliwości zabierania i przetrzymywania ryb) w m. Świętoniowa – Gniewczyna Łańcucka.

  Zezwolenia okresowe nie upoważniają do wędkowania na wodach Okręgu PZW w Krośnie i w Zamościu.

INFORMACJA:

 1. W 2022 roku wpłata za składki okresowe 1, 3 i 7 można dokonać na rachunek bankowy Okręgu nr 11 1090 2750 0000 0006 8200 9489 przez bank, pocztę lub internet oraz poprzez stronę internetową https://pzwprzemysl.eparki.pl/ i https://zezwolenia.fishster.pl/ Dla zezwoleń 1, 3 i 7 dniowych dostępne jest w internecie (na stronie Okręgu www.pzw.org.pl/43) oraz u skarbników Kół „Zezwolenie” numerowane ( tylko dla Członków zrzeszonych) uprawniające do wędkowania łącznie z wydrukiem dowodu wpłaty.

 2. Dla członków honorowych, członków-uczestników oraz odznaczonych złotą odznaką z wieńcami mających opłacone składki w swoim macierzystym Okręgu, należy wydać „Zezwolenie” (bezpłatnie) z hologramem i odnotować fakt ten w rozliczeniu przyjętych wpłat.

 3. Dopuszczalne jest zapisanie trwałe zezwolenia okresowego i dowodu wpłaty w telefonach komórkowych. Jeżeli podczas kontroli telefon jest nieczynny lub nienaładowany, posiadacz traktowany będzie jako nie posiadający zezwolenia.

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin