Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Komunikaty

Konkurs rysunkowo – malarskim pt.: „Gatunki ptaków chronionych prawem, żerujących na wodach rzek Podkarpacia – edycja 2019”

Komunikaty | 2019-11-18 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

KONKURS

 

Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu PZW w Przemyślu

Zaprasza dzieci i młodzież oraz młodych sympatyków wędkarstwa do udziału

w Konkursie rysunkowo – malarskim pt.:

 

Gatunki ptaków chronionych prawem, żerujących na wodach rzek Podkarpacia – edycja 2019”

 

Organizowanym w roku, 2019 jako Konkurs Regionalny „Środowisko Przyrodnicze Naszego Regionu”

REGULAMIN KONKURSU – EDYCJI – 2019

1. Celem Konkursu jest:

- popularyzacja wędkarstwa, jako wypoczynku oraz poznanie świata przyrody,

- zainteresowanie najmłodszych środowiskiem przyrodniczym – jego różnorodnością,

- uświadomienie najmłodszym źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata i skutków jego zatruwania,

- uświadamianie dzieciom konieczności ochrony przyrody,

- budzenie poczucia wrażliwości i odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia,

2. Organizatorem Konkursu jest Polski Związek Wędkarski Rada ds. Młodzieży przy Zarządzie Okręgu w Przemyślu, które pełnić będzie rolę koordynatora i zwraca się równocześnie z apelem do opiekunów młodzieży w Kołach PZW oraz instytucji i osób, które zechcą poprzeć to przedsięwzięcie, o podjęcie się roli współorganizatorów i sponsorów Konkursu na swoim terenie.

3. W Konkursie mogą brać udział:

a. dzieci i młodzież szkolna, z placówek kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych oraz grup szkoleniowych dla młodzieży wędkującej w Kołach PZW współpracujących z placówkami oświaty oraz nie zrzeszeni w PZW uczestnicy i organizatorzy Szkółek Wędkarskich – Ekologiczno PZW,

b. kadra nauczycielska i instruktorska realizująca na terenie szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadząca zajęcia programowo – dydaktyczne z wykorzystaniem wędkarstwa.

4. Ocenie Konkursowej podlegają prace:

Rysunkowo-malarskie ( minimalny format to A4) w kategorii indywidualnej

5. Konkurs pomyślany jest jako próba prezentacji umiejętności obserwacji, kontemplacji i kreowania otaczającego świata i obejmuje przedsięwzięcia zrealizowane w okresie od 01 września 2019r. do dnia 23 listopada 2019r.

Prace należy zgłaszać do 23 listopada 2019r. na adres:

Polski Związek Wędkarski, Zarząd Okręgu w Przemyślu – Rada ds. Młodzieży
37-700 PRZEMYŚL, ul. Szopena 15a
z dopiskiem: „KONKURS RYSUNKOWO-MALARSKI”

6. Zgłoszenia konkursowe:

a. Każdy uczestnik konkursu rysunkowo-malarskiego może zgłosić maksymalnie trzy 2 prace

b. Zgłaszający stwierdzają, że zgłoszone prace nie naruszają praw autorskich innych osób fizycznych i prawnych oraz wyrażają zgodę na dalszą publikację {rozpowszechnianie} zgłoszonych prac.

7. Oceny zgłoszonych prac dokona JURY KONKURSU powołane przez Organizatorów po konsultacji z wszystkimi podmiotami, które zgłoszą akces do współorganizacji Konkursu. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w terminie do 8 grudnia 2019r.
Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o czasie i miejscu wręczenia nagród.

8. Organizatorzy przewidują nagrody dla trzech najwyżej ocenionych prac konkursowych oraz wyróżnienia specjalne i nagrody sponsorów.
Do powiększenia puli nagród i wyróżnień mogą przyczynić się inne instytucje, firmy i osoby, które podejmą apel organizatorów o współudział w tym przedsięwzięciu.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu.

10. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu, wzorów zgłoszeń, regulaminu można uzyskać:

Telefonicznie: tel. kom. – 532 594 884

Strona internetowa: http: http://www.pzw.org.pl/43 lub www.facebook.com/Rada-ds-młodzieży-Okręg-Przemyśl

 

Vice Prezes ZO

Ds. Sportu i Młodzieży

Okręgu PZW w Przemyślu

 

Adam Działo

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin