Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW MUCHOWYCH G.P. KLUBU SANSPORT DYNÓW na 2018 r.

 

REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW MUCHOWYCH G.P. KLUBU SANSPORT DYNÓW na 2018 r.

 

§1

Wszystkie zawody z cyklu Grand Prix są II-turowe, za wyjątkiem: zawodów rodzinnych oraz ostatnich zawodów G.P. Klubu. Każda tura trwa 3 godziny zegarowe.

Zawody rodzinne rozgrywane są w trzech turach, natomiast ostatnie G.P. Klubu w jednej, 4-godzinnej.

 

§2

Zawody z cyklu G.P. Klubu mogą mieć charakter otwarty i dopuszczać start zawodników nie będących członkami Klubu. Decyzję podejmuje każdorazowo Prezes Klubu SanSport.

 

§3

Zwycięzca całego cyklu G.P. Klubu w danym roku kalendarzowym zostaje Mistrzem Klubu SanSport.

 

§4

Do czwartku w tygodniu przed zawodami, do wszystkich zawodników Klubu musi zostać przekazana informacja o ostatecznym miejscu rozegrania zawodów oraz godzinie zbiórki. Przekazuję ją Prezes lub Wiceprezes Klubu SanSport.

W przypadku spóźnienia się na zbiórkę powyżej 15 minut zawodnik nie ma prawa startu w danych zawodach.

 

§5

W przypadku złych warunków atmosferycznych lub hydrologicznych, uniemożliwiających rozegranie zawodów dopuszczalna jest zmiana ich terminu bądź miejsca, podobnie jak w przypadku kolizji terminów z zawodami wyższej rangi.

 

§6

Zakazany jest trening na wyznaczonym odcinku rozgrywania danych zawodów w dzień je poprzedzający po groźbą dyskwalifikacji.

 

§7

Każde miejsce (akwen) rozgrywania zawodów dzielone jest na dwa, osobne sektory (A i B). O przydzieleniu zawodnika do danego sektora oraz o kolejności wyboru przez niego miejsca połowu decyduje losowanie, odbywające się przed rozpoczęciem zawodów. Po zakończeniu pierwszej tury następuje automatyczna rotacja zawodników pomiędzy sektorami. Tak więc, zawodnicy łowiący w pierwszej turze w sektorze A, w turze drugiej udają się na sektor B i odwrotnie.

 

§8

W klasyfikacji generalnej przyjmuje się punktację każdej z rozegranych tur zawodów, zależną od ilości zawodników w niej startujących. Za udział (obecność) w każdej turze zawodów, zawodnik otrzymuje automatycznie 1 punkt, nieobecność na zawodach/w turze skutkuje przyznaniem - 0 pkt.

 

§9

Zwycięzca danej tury otrzymuje premię do uzyskanego wyniku w wysokości 3 pkt., drugi zawodnik - 2 pkt., a trzeci - 1 pkt. Pozostali zawodnicy nie otrzymują premii punktowej.

Przykładowo, gdy na zawodach w danej turze obecnych jest 15 zawodników, zwycięzca danej tury otrzymuje 16 pkt. + 3 pkt. (łącznie 19 pkt.), drugi zawodnik w klasyfikacji - 15 pkt. + 2 pkt. (17 pkt.), trzeci zawodnik - 14 pkt. + 1 pkt. (15 pkt.), natomiast czwarty jedynie bazowe 13 pkt. itd.

 

§10

Każdy zawodnik po złowieniu ryby na zawodach ma obowiązek podejść z rybą przeznaczoną do zmierzenia do kolegi znajdującego się najbliżej.

 

§11

Każda złowiona na zawodach ryba ma być zmierzona jak najdokładniej oraz jak najszybciej wypuszczona z powrotem do wody i wpisana w kartę startową. Zawodnik mierzący rybę ma obowiązek natychmiastowego podpisania złowionej przez kolegę ryby w jego karcie startowej. W przypadku braku podpisu lub podpisywania ryb dopiero po zakończeniu wędkowania nie zostaną one zaliczone.

 

§12

Ryby zaliczane do punktacji w zawodach G.P. Klubu to ryby łososiowate, które w terminie rozgrywania zawodów nie mają okresu ochronnego. W wyjątkowych przypadkach, decyzją organizatora zawodów możliwe jest dopuszczenie do punktacji również białej ryby. Ryby oraz ich wymiar zaliczany do punktacji będzie podawany każdorazowo podczas zbiórki przed danymi zawodami.

 

§13

Na zawodach G.P. Klubu każdy zawodnik odpowiada za własne bezpieczeństwo.

 

§14

W przypadkach nieuregulowanych niniejszych Regulaminem zastosowanie mają przepisy: Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego (uchwała nr 16/XII/2017 ZG PZW i uchwała nr 11/II/2018 ZG PZW), Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb oraz Statutu Klubu SanSport.

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Załączniki

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.