Wędkarski Klub Sportowy "SanSport" w Dynowie
http://www.1310.pzw.org.pl

Komunikaty

Komunikat w sprawie składania wniosków o odznaczenia w 2021 roku

Komunikaty | 2021-02-24 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

Niniejszym przypominamy Zarządom Kół, że 31 marca 2021 roku jest terminem ostatecznym do składania wniosków na odznaczenia w 2021 r.

Wnioski w 2 egzemplarzach należy składać w formacie A-5. Inne wnioski nie będą przyjmowane. Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Okręgu, lub są do pobrania w biurze Okręgu

 

 


TABELA UPRAWNIEŃ DO NADANIAODZNAK HONOROWYCH PZW 2021Lp.
Stan członk. Suma Limitu Limit na


2020 2010-2020 odznaczenie
1 BIRCZA 59 -202 435
2 DUBIECKO 109 377 435
3 DYNÓW Miejskie 330 595 435
4 DYNÓW San-Sport 161 433 435
5 JAROSŁAW 147 173 435
6 JAROSŁAW Miasto 824 105 435
7 JAROSŁAW San 173 425 435
8 KAŃCZUGA Wodnik 162 453 435
9 KRASICZYN Brzana 260 483 435
10 LUBACZÓW Hutnik 423 1124 435
11 LUBACZÓW Miejskie 262 451 435
12 MEDYKA 32 75 435
13 PRUCHNIK 96 450 435
14 PRZEMYŚL – Ciernik 44 -65 435
15 PRZEMYŚL – Kolejarz 127 175 435
16 PRZEMYŚL – Metalowiec 487 1114 435
17 PRZEMYŚL – Miejskie 111 483 435
18 PRZEMYŚL – Rzemieślnik 240 530 435
19 PRZEMYŚL – Wiarus 177 257 435
20 PRZEWORSK Jaz 729 639 435
21 RADYMNO 487 508 435
22 SIENIAWA 105 294 435
23 STUBNO Wisznia 77 431 435

RAZEM 5651
13 – (15)

Załączniki