Wędkarski Klub Sportowy "SanSport" w Dynowie
http://www.1310.pzw.org.pl

Komunikaty

Komunikat w sprawie rozgrywania wędkarskich zawodów sportowych - Okręg PZW Przemyśl

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 964) oraz wytycznych Zarządu Głównego PZW w Warszawie.

wprowadza się;

Za prawidłową organizację zawodów w danej jednostce organizacyjnej PZW odpowiedzialny jest; Prezes Okręgu, Prezes Koła, Prezes Klubu Sportowego, Przewodniczący Sekcji.

 • Organizator jest zobowiązany zapewnić punkt do dezynfekcji wyposażony w środek dezynfekcyjny,

 • Wyznaczenie minimum dwóch sędziów /nie wędkujących/ oraz zaopatrzenie ich w maski i rękawiczki ochronne,

 • Organizatorzy, trenerzy oraz komisja sędziowska są zobowiązani do stosowania maseczek ochronnych przez cały czas trwania zawodów,

 • Maksymalna ilość uczestników do 150 osób /zawodnicy, trenerzy, obsada sędziowska oraz obsługa organizacyjna/

 • Podczas zbiórek wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadania maseczek ochronnych, /zakryte usta i nos/

 • System losowania stanowisk będzie odbywał się elektronicznie lub jednoosobowo przez komisję sędziowską dla poszczególnych zawodników,

 • Na stanowisku może przebywać zawodnik + trener z zachowaniem odległości 2m i posiadaniem maseczki ochronnej na twarzy /trener/

 • Podczas ważenia na stanowisku przebywa tylko zawodnik z komisją sędziowską,

 • Zakaz organizowania i wydawania na terenie zawodów posiłków,

 • Nie dostosowanie się do w/w zaleceń – skutkuje dyskwalifikacją zawodnika w turze zawodów,

 • Sędzia Główny w podczas odprawy rozpoczęcia i zakończenia zawodów zwolniony jest z osłonięcia twarzy z zachowaniem odległości,

 • Po zakończeniu zawodów organizator zobowiązany jest w ciągu 7 dni przekazać dokumentację do Biura Zarządu Okręgu /Protokół zawodów, Pełna lista imienna startujących i uczestników zawodów oraz Notatkę z przebiegu zawodów zał. nr 4 ZOSW PZW cz. 2.1 /sprawy sędziowskie/

OKS

PZW Przemyśl