Wędkarski Klub Sportowy "SanSport" w Dynowie
http://www.1310.pzw.org.pl

Komunikaty

PODPISANIE UMOWY DZIERZAWY ZBIORNIKA W GNIEWCZYNIE ŁAŃCUCKIEJ Z WÓJTEM GMINY TRYŃCZA

Komunikaty | 2020-02-22 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

PODPISANIE UMOWY DZIERZAWY ZBIORNIKA W   GNIEWCZYNIE

ŁAŃCUCKIEJ Z WÓJTEM GMINY TRYŃCZA

    

 W dniu 20.02.2020r. Wójt Gminy Tryńcza Pan Ryszard Jędruch podpisał z Zarządem Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu reprezentowanym przez Prezesa Jana Bieniasza oraz Sekretarza Mateusza Kowala w obecności Marszałka Urzędu Podkarpackiego Pana Piotra Pilcha umowę dzierżawy zbiornika w Gniewczynie Łańcuckiej. Przy podpisaniu umowy obecni byli Przewodniczący Rady Gminy Radni Gminy oraz Sołtys Gniewczyny Łańcuckiej Pan Roman Kozyra. Wszyscy zebrani wyrazili zadowolenie, że zbiornik będzie użytkowany. Pan Marszałek wyraził zadowolenie z możliwości współpracy pomiędzy Gminą Tryńcza Okręgiem PZW w Przemyślu. Pokreślił też dobrą pracę Okręgu w ochronie i zagospodarowaniu wód. W podobnym tonie wypowiadali się pozostali uczestnicy.  Pan Marszałek, Wójt oraz Prezes obiecali zorganizować zawody wędkarskie o Puchar Marszałka oraz Wójta Gminy. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Życzono aby wszystkie zamierzenia zostały zrealizowane w celu zadowolenia społeczności i wędkarzy.

 

 

Prezes Zarządu

Jan Bieniasz                                                                            

Zdjęcia