Wędkarski Klub Sportowy "SanSport" w Dynowie
http://www.1310.pzw.org.pl

Komunikaty

Komunikat w sprawie składania wniosków o odznaczenia w 2020 roku

Komunikaty | 2020-03-16 | Publikujący: Okręg PZW w Przemyślu

 

Niniejszym przypominamy Zarządom Kół, że 31 marca 2020 roku jest terminem ostatecznym do składania wniosków na odznaczenia w 2020 r.

Wnioski w 2 egzemplarzach należy składać w formacie A-5. Inne wnioski nie będą przyjmowane. Wzory wniosków znajdują się na stronie internetowej Okręgu, lub są do pobrania w biurze Okręgu.

 

 

 

TABELA UPRAWNIEŃ DO NADANIA


ODZNAK HONOROWYCH PZWStan członk. Suma Limitu Limit na

2019 2010-2019 odznaczenie
BIRCZA 55 -261 420
DUBIECKO 99 268 420
DYNÓW Miejskie 360 265 420
DYNÓW San-Sport 135 692 420
JAROSŁAW 207 446 420
JAROSŁAW Miasto 768 1007 420
JAROSŁAW San 159 252 420
KAŃCZUGA Wodnik 140 291 420
KRASICZYN Brzana 267 643 420
LUBACZÓW Hutnik 423 701 420
LUBACZÓW Miejskie 277 609 420
MEDYKA 35 463 420
NAROL 30 -359 420
PRUCHNIK 80 354 420
PRZEMYŚL – Ciernik 46 311 420
PRZEMYŚL – Kolejarz 150 48 420
PRZEMYŚL – Metalowiec 456 1047 420
PRZEMYŚL – Miejskie 150 372 420
PRZEMYŚL – Rzemieślnik 209 710 420
PRZEMYŚL – Wiar 34 -391 420
PRZEMYŚL – Wiarus 172 500 420
PRZEWORSK Jaz 573 750 420
RADYMNO 416 861 420
SIENIAWA 76 189 420
STUBNO Wisznia 83 354 420
RAZEM 5466
13 – (15)

Biuro Okręgu

Załączniki